Kategorija: Ginekološki savetnik

Ginekološko akušerska ordinacija AKUGIN dečiji ginekolog ginekološko savetovalište dečija i adolescentna ginekologija juvenilni ginekolog kontracepcija

Zoran Stanković SEDAM NAJČEŠĆIH ZABLUDA O CISTAMA JAJNIKA   Ultrasonografija je metoda izbora za dijagnostiku i praćenje pacijentkinja sa cistom jajnika. Brojne zablude o cistama jajnika prisutne su tokom savetovanja pacijentkinja sa lekarima. Ovo je pokušaj da se ukaže na…

Polno prenosive bolesti kod mladih

Polno prenosive infekcije predstavljaju grupu oboljenja koja je različita po načinu ispoljavanja, toku bolesti i prognozi, a sa zajedničkom osobinom da se prenose putem seksualnog kontakta. Ova oboljenja za posledicu mogu da imaju dugoročne, često trajne poremećaje zdravlja, oštećenje i…

Sprečavanje neplanirane trudnoće

Sprečavanje neplanirane trudnoće Mada odlaganje seksualne aktivnosti do dostizanja relativne zrelosti predstavlja najbolje rešenje i racionalni izbor koji vodi očuvanju reproduktivnog zdravlja, sve veći broj adolescenata preuranjeno počinje sa seksualnim odnosima. Zato je važno da mladi pravovremeno steknu ispravne i…

Trudnoća tokom adolescencije

Trudnoća tokom adolescencije je univerzalan i u većini zemalja sveta nepotpuno rešen problem. Učestalost adolescentne trudnoće se, ipak, veoma razlikuje među zemaljama, što se prvenstveno objašnjava nejednakim udelom mladih koji su seksualno aktivni i obimom angažovanosti društva u pripremi mladih…

Preporuke za očuvanje reproduktivnog zdravlja

PREPORUKE ZA OČUVANjE REPRODUKTIVNOG ZDRAVLjA Katarina Sedlecki Ovaj tekst sadrži informacije za učenike koje će im pomoći da zaštite svoje reproduktivno zdravlje. Sačinjen je od niza priloga koji se mogu umnožiti i podeliti učenicima na kraju odgovarajuće tematske oblasti. Sedam…